ออกแบบปรับปรุง / เปลี่ยน ระบบ / อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ออกแบบปรับปรุง / เปลี่ยน ระบบ / อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การปรับปรุง / เปลี่ยนระบบอุปกรณ์เป็นแนวทางการประหยัดพลังงานที่ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและบริการได้มากและคุ้มค่าในการลงทุน บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาออกแบบ เพื่อปรับปรุง / เปลี่ยนระบบอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

  • เครื่องทำน้ำเย็นและระบบทำน้ำเย็น
  • เครื่องอัดอากาศและระบบอากาศอัด
  • เครื่องสูบน้ำและระบบส่งจ่ายน้ำ
  • เครื่องจักร / อุปกรณ์ ทางด้านไฟฟ้าและความร้อนในกระบวนการผลิต
  • ระบบนำความร้อนสูญเสียกลับมาใช้ใหม่
  • แก้ไขปรับปรุงเรื่องอุณหภูมิการปรับอากาศในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม