ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไข ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด

ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไข ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด

ระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งเซนเซอร์ต่างๆ มักเกิดความคลาดเคลื่อน ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน และบางแห่งสามารถติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเกิดการประหยัดพลังงานได้ บริษัทฯ สามารถดำเนินการให้สถานประกอบการประหยัดพลังงานได้ ดังนี้

  • ออกแบบ / ติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
  • ออกแบบ / ติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบปรับอากาศขนาดเล็ก
  • ออกแบบ / ติดตั้ง ระบบปรับตั้งอุณหภูมิน้ำเย็นโดยอัตโนมัติให้เหมาะสมกับภาระการปรับอากาศ
  • ออกแบบ / ติดตั้ง ระบบควบคุมอัตราการไหล (VSD) โดยอัตโนมัติสำหรับระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
  • ออกแบบ / ติดตั้ง ระบบควบคุมการเปิดใช้งานหอระบายความร้อนโดยอัตโนมัติ
  • ตรวจสอบ / ปรับปรุง ระบบควบคุมอัตโนมัติให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ