ด้านปรับตั้งระบบ / อุปกรณ์ให้เกิดการประหยัดพลังงาน

ด้านปรับตั้งระบบ / อุปกรณ์ให้เกิดการประหยัดพลังงาน

การใช้งานเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุน โดยสถานประกอบการจะได้ผลการประหยัด คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ

  • เครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศแบบทำน้ำเย็น
  • เครื่องอัดอากาศและระบบอากาศอัด
  • ระบบสูบส่งน้ำและระบบพัดลม
  • หม้อไอน้ำและระบบส่งจ่ายไอน้ำ
  • เครื่องจักร / อุปกรณ์ ทางด้านไฟฟ้าและความร้อนในกระบวนการผลิต