ออกแบบและติดตั้ง ระบบบันทึกและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า

ออกแบบและติดตั้ง ระบบบันทึกและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า

การควบคุมการใช้พลังงานของสถานประกอบการ จำเป็นต้องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่อุปกรณ์หลักที่ใช้พลังงานสูง เพื่อตรวจติดตามการใช้พลังงาน ซึ่งการใช้พลังงานที่มากผิดปกติ อาจเกิดจากการบริหารจัดการใช้งาน การบำรุงรักษาหรือการเสื่อมสภาพ และการชำรุดของเครื่องจักร / อุปกรณ์ ดังนั้นเมื่อติดตั้งมิเตอร์แล้วสถานประกอบการจะสามารถควบคุมการใช้พลังงานได้