ด้านการพัฒนาสถานประกอบการเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ

ด้านการพัฒนาสถานประกอบการเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ

สถานประกอบการจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อก้าวสู่การผลิตและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อการแข่งขันในโลกเศรษฐกิจเสรี บริษัทฯ จึงให้บริการในการจัดทำระบบ ISO50001, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 และ ISO9001:2008 โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงที่สามารถทำให้สถานประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ โดยง่าย