บรรยากาศสัมมนาแถลงผล การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน

บรรยากาศสัมมนาแถลงผล การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา และยะลา)

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562
ณ. ห้องธนาศร ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง