เครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงาน (Power Analyser)

เครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงาน (Power Analyser)

CA-8220 Single – Phase / 3 Phase Balance Power Analyser

CA8220

คุณสมบัติ

 •  เหมาะสำหรับการวัด Voltage, current and power
 •  สามารถวิเคราะห์ค่ากำลังไฟฟ้าได้
 •  เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าแบบ 1 เฟส และสามารถวัดระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส balance ได้
 •  สามารถวัด Inrush Current กระแสกระชากของมอเตอร์ได้
 •  สามารถวัดอุณหภูมิได้
 •  สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อบันทึกค่าผ่าน PC ได้
 •  สามารถวัดค่า Rotation speed (RPM) ได้

รายละเอียด

 • Voltage range              : from 6 VRMS to 600 VRMS AC+DC ±(0.5%+2 pts)
 • AC Current range          : from 5 mA to 6500 A ±(0.5%+1 pts)
 • DC Current range          : from 1 A to 1700 A ±(1%+1 pts)
 • Fundamental frequency  : from 40 Hz to 70 Hz
 • Power                         : 1.2 W → 10 MW – VA, var, PF / Cos / Tan
 • Accuracy                      : 0.5%
 • Harmonics                    : THD, 1 to 50th order, rk, rms and %
 • Values                         : Min, Max, Peak
 • Temperature (PT100)     : from – 200°C to 850°C ±(1%+10 pts)