เครื่องมือวัดองค์ประกอบของก๊าซไอเสีย (Flue gas analyzer)

เครื่องมือวัดองค์ประกอบของก๊าซไอเสีย (Flue gas analyzer)

FLUE GAS ANALYZER (TESTO 330-2 L)

Testo330Probe

รายละเอียด

เครื่องวัดองค์ประกอบก๊าซไอเสีย สามารถใช้วัดอุณหภูมิปล่องไอเสีย อุณหภูมิอากาศแวดล้อม คาร์บอนไดดออกไซค์ ร้อยละของคาร์บอนไดออกไซค์ ร้อยละของออกซิเจน คาร์บอนมอนนอกไซค์  ประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Effg)  และร้อยละของอากาศส่วนเกินการเผาไหม้ เป็นต้น

คุณสมบัติ

Parameter Measuring range Resolution
O2 0-21% by Vol.% 0.1 Vol.%
CO 0-4,000 ppm 1 ppm
Draught -9.9-40 hPa 0.01 hPa
Temperature -40-1,200 ºC 0.1 ºC

(range -40.0-999.9 ºC)

Effg 0-100% 0.1%
Flue gas loss 0-99.9% 0.1%
CO2 0-1 by Vol.%

0-10,000 ppm

วิธีการใช้งาน

 1. ตรวจสภาพเครื่องมือก่อนใช้งาน
 2. เมื่อตรวจสอบสภาพภายนอกอย่างครบถ้วนแล้ว ให้ทำการเปิดเครื่อง
 3. เข้าเมนู Measurement Option เลือกเมนู Flue Gas
 4. เลือกชนิดเชื้อเพลิงที่ต้องการวัดองค์ประกอบการเผาไหม้
 5. เมื่อเลือกแล้วให้ทำการนำโพรบวัดอุณหภูมิ ติดตั้งเข้ากับปล่องไอเสีย โดยให้ส่วนปลายของโพรบ (เซ็นเซอร์) อยู่กึ่งกลางของปล่องไอเสีย แล้วทำการปิดช่องว่างระหว่างปล่องไอเสียกับโพรบเพื่อไม่ให้อากาศหลุดเข้าไป
 6. หลังจากนั้นกดปุ่มกลาง (start) อุปกรณ์จะทำการดูดก๊าซไอเสียผ่านโพรบ เมื่อได้ค่าที่ถูกต้องแล้ว ให้ทำการกดปุ่มกลาง (Stop) แล้วทำการบันทึกผลการวัด
 7. หลังจากได้ค่าที่ต้องการแล้ว ให้ทำการถอดโพรบที่ติดตั้งกับปล่องไอเสีย แล้วทำการคืนค่าสภาพเดิม (Set Zero) โดยการกด Esc เมื่อเครื่องทำการล้างข้อมูลเดิมเสร็จให้กดปุ่ม Power บริเวณด้านบนของเครื่อง (รอประมาณ 20 วินาที) เครื่องจะปิดอัตโนมัติ หลังจากนั้นให้เก็บเครื่องมือให้อยู่ในสภาพเดิม

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือ

 1. ไม่ควรติดตั้งตัวเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ที่มีความร้อน เนื่องจากตัวอุปกรณ์เป็นแบบพลาสติกอาจจะอันตรายต่อตัวเครื่องได้
 2. ไม่ควรติดตั้งโพรบกับปล่องไอเสียทิ้งไว้เป็นเวลานาน อาจจะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องสั้นลง
 3. ระวังอย่าให้ส่วนปลายของโพรบ และตัวเครื่อง หล่น แตก หัก งอ และอย่าให้โดนน้ำเป็นอันขาด
 4. ระวังอย่าให้อากาศ Leak เข้าไปในช่องว่างของปล่องวัดกับอุปกรณ์ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์องค์ประกอบผิดพลาดได้
 5. ระวัง หากไอเสียมีค่า CO มากเกินไป (มากกว่า 5,000 PPM) ไม่ควรใช้งาน เนื่องจากจะทำให้ตัวเซ็นเซอร์เสียหายได้